image

http://shkollaperlavlore.wordpress.com/ tension are responsible with Dravet disorder sexual brokenness and retching superior to prescriptions like benzodiazepines can cause various reactions including rest craving agony and help

Klasat e pesta dhe te nenta aktualisht te ‘privuara’ nga e drejta per tu arsimuar dhe ne lenden e edukimit figurativ si ne lendet e tjera

1. SUBJEKTI MESIMOR TE JETE I PERFAQESUER NE INTERESA NEPERMJET SINDIKATES TE SAJ DUKE SANKSIONUAR KONTRATEN KOLEKTIVE TE PUNES SI TITULL EKZEKUTIV NE LIGJIN ARSIMOR. 2.

Jam shume e lumtur qe po shkruaj dicka per arsimin.Po shkruaj si ish mesuese dhe si prind.Si fillim nuk po shkruaj artikull,por po shkruaj per dicka

Cilat pergjegjesi mund ti permbushte me mire shkolla dhe cilat do te duhej qe ti kishte nen kompetence Drejtoria Arsimore Rajonale?

Kush do ta realizonte me mire sigurimin e cilesise se sherbimit arsimor? A duhet te perfshihen prinderit dhe nxenesit ne matjen dhe sigurimin e e cilesise?

Cilat do te ishin kompetencat kyce qe do te duhej te kishte shkolla ne menyre qe te sigurojme nje sherbim arsimor me cilesor?

Cila do te ishte forma me e mire per te siguruar nje pjesmarrje me te gjere te prinderve ne jeten e shkolles? Cfare e pengon pjesmarrjen

Sipas mendimit tuaj cila do te ishte formula me e mire per emerimin e drejtorit te shkolles dhe mesuesve?

Jane rreth 4.000 femije dhe te rinj te diagnostifikuar me autizem dhe me sa jam interesuar une nuk ka asnje program mesimor ,asnje tekst shkollor per