image

Archive for the ‘Decentralizimi dhe Dekoncentrimi i Kompetencave Category’

Cilat pergjegjesi mund ti permbushte me mire shkolla dhe cilat do te duhej qe ti kishte nen kompetence Drejtoria Arsimore Rajonale?

Arsimi është një nga fushat më të rëndësishme të çdo shoqërie dhe të çdo sistemi. Përmes arsimimit shoqëritë dhe kombet u transmetojnë pjesëtarëve të tyre dijen,

Status Quo Kur isha në fillore (e deri në fund të shkollës së mesme) drejtori i shkollës ishte “edhe ligj edhe maliq”. Vullneti i tij ishte

Ndryshimet qe pasuan ngjarjet e viteve 90, shenjuan dukshem politiken dhe politikat qeverisese ne shoqeri. Disa fjale me shume se disa te tjera, u shnderruan  ne etiketen