image

Archive for the ‘Qeverisja e Shkollës Category’

Arsimi është një nga fushat më të rëndësishme të çdo shoqërie dhe të çdo sistemi. Përmes arsimimit shoqëritë dhe kombet u transmetojnë pjesëtarëve të tyre dijen,

Kudo shtrohet me te madhe ceshtja e arsimit 9vj e te mesem.Se sa e rendesishme eshte,opinionet i japin ata qe e quajne veten e tyre kopetente.Ne

Po behen dy vite qe kemi derguar sugjerimet ne MASH ne lidhje me DN, akoma nuk kane dale dispozitat e reja. Ka disa aspekte qe duhen

Jam mesuese ne nje gjimnaz te tiranes. Mendoj qe ndryshimet ne ligjin parauniversitar,sipas mendimit tim,,duhet te kerkojne vendosjen e standarteve te arritjeve dhe vleresimit per procesin

Per cdo nivel te perfshirjes se prinderve, (shkolle, lokal dhe kombetar) mendoj se duhet: a-Ndergjegjesim per rolin dhe pergjegjesine, duke pershtatur mesazhet per cdo nivel. b-Krijim

1) Regjistrimet ne Shkollat e Mesme (Gjimnazet) Po afron dita e fillimit te rregjistrimit te nxenesve qe mbaruan kete vit shkollen “ 9-vjecare”. Per gjimnazet e

Status Quo Kur isha në fillore (e deri në fund të shkollës së mesme) drejtori i shkollës ishte “edhe ligj edhe maliq”. Vullneti i tij ishte

Ndryshimi i sistemit solli, rrjedhimisht, dhe ndryshimin e botëkuptimit të prindërve e komunitetit mbi arsimimin e edukimin. Kjo bëri që të ndryshojnë raportet e marrëdhënieve midis