Sipas mendimit tuaj cila do te ishte formula me e mire per emerimin e drejtorit te shkolles dhe mesuesve?