Cilat pergjegjesi mund ti permbushte me mire shkolla dhe cilat do te duhej qe ti kishte nen kompetence Drejtoria Arsimore Rajonale?