Jam dakord dhe perforcoj shqetesimin e asaj mesueses lidhur me pajisjen e nxenesve me tekste shkollore.Sivjet ka mangesi ne plotesimin e kerkesave te nx per tekste shkollore.Nuk e di ku calon puna?

This post was submitted by vjollca kllapi kucove.