Ende shohim nje serial te perseritur te emerimeve politike ne arsim dhe me e keqja eshte se kjo ndodh ne cdo kohe,te papershtatshme per zhvillimin normal te mesimdhenies ne arsimin parauniversitar,pasi ka filluar viti shkollor,ne mes te vitit, e ceshte me qesharakja ne fund te vitit.Vetem respektimi i 8 kompetencave te BE per arsimin,te aprovuara ne Ligjin e Ri per kete lloj arsimi,do te na largonte nga ky kaos i krijuar qellimisht nga politikane te forcave te ndryshme politike.Ligji i Ri eshte shume i bukur ne leter,si cdo ligj tjeter,duhet thjesht te zbatohet ne kushtet tona aktuale.Mos harroni ka shume drejtues qe e kane kthyer shkollen qe drejtojne ne monopol dhe cdo problem e trajtojne sipas shijeve te tyre.Ska rregull ne kontrrolle te vazhdueshme,te natyrave te ndryshme,ne trajnime te mesuesve te rinj,apo qe jane ne kohe per te arritur ritmet e BE,te bazes materiale,te perzgjedhjes se bazes shkencore,te aplikimit te formave te reja te mesimdhenies,vleresimit.Jam inxhiniere mekanike ,dega transport ne shk.profesionale “***** ******”, ne Elbasan,ku trajtoj lende te profesionit “Sherbime mjetesh te transportit”.Me shqeteson sh.fakti i mungeses se bazes materiale,gje te cilen e mundesoj vete,me burimet e vjetra e te reja.Ky eshte nje problem qe kerkon zgjidhje emergjente kudo ne arsim.Prandaj le ta fillojme ketu rishikimin e ligjit si dhe ne trajnimin e mesuesve lidhur me bazen e re shkencore qe ata duhet te pervetesojne.Faleminderit.

This post was submitted by Vojsava Delilaj.