Cila do te ishte forma me e mire per te siguruar nje pjesmarrje me te gjere te prinderve ne jeten e shkolles? Cfare e pengon pjesmarrjen me te plote te prinderve?