ARSIMI REFORMUES

1. SUBJEKTI MESIMOR TE JETE I PERFAQESUER NE INTERESA NEPERMJET SINDIKATES TE SAJ DUKE SANKSIONUAR KONTRATEN KOLEKTIVE TE PUNES SI TITULL EKZEKUTIV NE LIGJIN ARSIMOR.
2. LEVIZJA E DREJTUESVE TE SHKOLLAVE CDO 4-8 VJET NGA VENDET E TYRE ESHTE DOMOSDOSHMERI PASI SHMANG FAMILJARITETIN E TYRE DHE ABUZIVIZMIN NE PUNE.
3. TRANSPARENCA E VENDIMEVE NE DREJTORITE ARSIMORE TE JETE KUSHT PARIMOR I PUNES EFEKTIVE KUNDER KORRUPSIONIT.
4. PARIMI I RESPEKTIMIT,MOSNDERHYRJES,NDARJES,PERGJEGJESISE DHE PAVARESISE E BASHKEPUNIMIT TE PUNES SE SEJCILIT ORGAN, TE JENE PARIME BAZE TE LIGJIT ARSIMOR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *