arsimimi i femijeve me autizem

Jane rreth 4.000 femije dhe te rinj te diagnostifikuar me autizem dhe me sa jam interesuar une nuk ka asnje program mesimor ,asnje tekst shkollor per kete kadegori femijesh.Nuk ka as mesues te specializuar per kete kadegori femijesh.Ju lutem a mund te me thoni kur arsimi 9-vjecar eshte i detyrueshem dhe kur ne te drejtat e femijeve perfshihet edhe arsimimi , pse kjo kadegori femijesh nuk mund te arsimohet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *