Kam djalin qe mbaroi klasen e 9 ne shkollen ***** ******. Drejtoresha e shkolles ma dha deftesen me shume vonese pasi kishte filluar shkolla pasi pretendonte qe eshte bere deftesa gabim me dr.arsimore. Pasi mora deftesen shkova per ta regjistruar ne shkollen ***** ***** por drejtoresha nuk ma pranoi se s’kemi vende tha por disa dite pas meje ajo ka regjistruar nxenes te tjere.Read More →

Arsimi është një nga fushat më të rëndësishme të çdo shoqërie dhe të çdo sistemi. Përmes arsimimit shoqëritë dhe kombet u transmetojnë pjesëtarëve të tyre dijen, kulturën, trashëgiminë kulturore, vlerat përmes të cilave shkon përpara shoqëria. Arsimi është edhe një nga fushat që jo vetëm i prin shoqërisë, por edhe ndikohet fuqishëm prej saj dhe ndryshimeve shoqërore. Fakti që sistemet e arsimimit janë në ndryshim të përhershëm, nuk tregon paqendrushmëri, përkundrazi, ato shërbejnë për t’iu përshtatur sa më mirë ndryshimit të shoqërisë. Ashtu siç ka ndodhur edhe në sistemin tonë shkollor, ndryshimet e shpeshta të bëra këto 20 vitet e fundit, kanë treguar se arsimiRead More →

Per cdo nivel te perfshirjes se prinderve, (shkolle, lokal dhe kombetar) mendoj se duhet: a-Ndergjegjesim per rolin dhe pergjegjesine, duke pershtatur mesazhet per cdo nivel. b-Krijim e botim i literatures per prinderit, krijimi i dhomes dhe kendit te prinderve ne shkolle, etj. c-Ngritja e kapaciteteve. Trajnim sipas specifikave te cdo aktori e niveli, krijimi dhe trajnimi I Trajnereve ne cdo rreth, pergatitja e njeManuali si udhezues per veprimtarine e perditeshme te Bordit. d-Monitorimi i tegjitha veprimtarive ndergjegjesuese e trajnuese, duke vleresuar punen hap pas hapi dhe duke dhene mendime konkrete per zgjidhje. Per cdo rast, personi i ngarkuar per veprimtarite, te kete mundesi te keshillohetRead More →

Status Quo Kur isha në fillore (e deri në fund të shkollës së mesme) drejtori i shkollës ishte “edhe ligj edhe maliq”. Vullneti i tij ishte ligj dhe ligji sigurisht që zbatohej ose nuk zbatohej në varësi të vullnetit të tij.Në atë kohë, duke mos njohur një realitet të dytë, mendoja se kështu ishte e thënë, se kështu (si të thuash) e kish shkruar Perëndia. Ndodhte shpesh që të xhindosesha me Perëndinë dhe përgjithësisht kam patur vlerësim shumë të ulët për aftësitë e tij organizative. Me kalimin e viteve fillova të kuptoj se ka edhe realitete të tjera të administrimit të shkollës gjetkë në PerëndimRead More →