I nevojshem kur duhet??

Mesuesi eshte nje nga shtyllat baze te arsimit. Kjo gje dihet, por cfare ndodh sot??? ka raste kur mesuesi nuk vleresohet aq sa duhet, qofte nga komuniteti, qofte nga drejtuesit e arsimit, qofte nga aktore te ndryshem te organiimit dhe drejtimit te shoqerise civile. Por cfare do te ndodh nese mesuesi do te shikohet thjeshte si qenie e nenevleresuar, duke vleresuar ktore te tjere? Tejcuesi i dijes do te shnderrohet ne nje kukull e pavlefshme, qe te mos ndodh nje gje e tille do te duhet me shume pune ne drejtim te permiresimit te dispoitave normative qe rregullojne marredheniet mesues- nxenes, ku te drejtat dhe detyrimet te burojne nga mredhenia dhe poicioni i dy aktoreve kryesor te arsimit, ku nxenesi duhet te jete perballe te drejtve, por edhe detyimeve qe duhet me domemos t’i plotesoje, pa ptur nje anim ne njeren ane, ose ne anene tjeter. me kete qellim nuk duhet te shkojme deri ne piken sa ta konsiderojme mesuesin si nje domosdoshmeir kur na duhet,mesuesi duet te gezoje stattusin e tij, per te mos u bere pre e abuzimeve, mesuesi duhet te mbrohet me forte nga ligji, qe te mos e ndjeje veten te kercenuar nga te tjeret per shkak te detyres qe kryen, mesuesi nuk duhet te jete pre e asnje agresioni fizik te personave te pa pergjejgshem (kur ka shume te tille),ndaj nxnesi duhet te perballet me meshume detyrime. Shkurt duhen ripare edhe nje here dispoitat normative per marrdheniet mesues nxnenes, dhe dueht te kete sa me shume mbrojtej mesuesi nga ligji, me qellim te shmangen aktet e pa pelqyeshme te udhtrimit te dhunes fizike ndaj mesuesit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *