Matja e performances dhe sigurimi i cilesise

Kush do ta realizonte me mire sigurimin e cilesise se sherbimit arsimor? A duhet te perfshihen prinderit dhe nxenesit ne matjen dhe sigurimin e e cilesise? Si mund te realizohet kjo?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *