Me shume vemendje per arsimin profesional

Jam nje mesuese qe punoj prej shume vitesh ne nje nga shkollat profesionale ne Tirane. Mendoj se keto shkolla duan nje vemendje te vecante dhe shume profesionale nga shteti, pasi luajne nje rol mjaft te rendesishem ne formimin e punetoreve te kualifikuar, per te cilet ne Shqiperi ka shume nevoje.
Me gjithe perpjekjet qe jane bere dhe behen per permiresimin e kurrrikules se ketyre shkollave eshte e nevojshme qe keto shkolla te mbeshteten per te funksionuar si duhet ne shume drejtime ne vecanti per krijimin dhe fuqizimin e bazave prodhuese funksionale, menaxhimin e tyre, trajtimin e mesuesve profesioniste, normat mesimore e shume e shume probleme te tjera qe patjeter kane zgjidhje…..

1 Comment

  1. Eshte e vertete qe per te qene i afte ne zbatimin e kurrikules se re,pak e suportueshme per mesuesit e vjeter te cilet edhe pse trajnohen vazhdimisht nuk heqin dore nga metoda e te qenurit vete ne qender,duhet te realizohet mbushja e portofolit,qe do te vleje ne karrieren tende si mesues.Por sot ne shkolla vihet re nje indiferentizem,nga drejtuesit,per mbushjen e ketij portofoli me vleresime trajnimesh te ndryshme.Ata edhe pse shpesh pensioniste,ose afer moshes se pensionit,shkojne vete neper seminare te te gjitha llojeve,sic duket ose ju shijon portofoli tjeter,ose u duhen trajnimet per tu mbajtur fort pas arsimit edhe ne moshen e pensionit.Ketu ligji duhet te merret urgjentisht me moshat e duhura per mesimdhenie dhe per trajnime te metejshme.Faleminderit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *