Nje shkolle autonome dhe funksionale

Cilat do te ishin kompetencat kyce qe do te duhej te kishte shkolla ne menyre qe te sigurojme nje sherbim arsimor me cilesor?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *