Per nje shkolle miqesore dhe cilesore

Jam mesuese ne nje gjimnaz te tiranes. Mendoj qe ndryshimet ne ligjin parauniversitar,sipas mendimit tim,,duhet te kerkojne vendosjen e standarteve te arritjeve dhe vleresimit per procesin memisor, te krijoje studime te plota ,monitourese,vleresuese,gjate implementimit te nje reforme ne arsim,dhe mandej te marr karakter gjitheperfshires.Pvaresisht se e drejta per informim,eshte e percaktuar ne karten e te drejtave te njeriut,si nje nga te drejat themelore,fatkeqesisht,nxeneist,mesuesit,prinderit,shume pak ose aspak kane informacion,ne lidhje me ate se cfare po ndodh,apo do te ndodh me nxenesit kur ata te mbarojne klasen e 9 apo 12. Brenda 10 viteve te fundit,arsimi parauniv( shkolla e mesme) ka kaluar dy reforma te procesit mesimor: profilizimi,dhe kurrikula baze dhe me zgjedhje,vleresimi me pike dhe kredite.te dyja reformat,nuk jane paraprire nga kualifikime cilesore gjitheprfshirese te mesueseve,por formale,po ashtu drejtuesit,unk jane zgjedhur sipas ligjit aktual,por mbeshtetjeve dhe militantizmit ne politike,gje qe ka cuar ne mosfunksinimin e aftesive menaxhuese,drejtuese,orientuese dhe profesionale.Gjithashtu,keto reforma nuk jane mbeshtetur mbi aftesimin praktik real( dmth teori e lidhur me aktivitet praktik,laboratorik,studimor.pasi shkollat tona kane mungesa te theksuara te bazes materiale didaktike,laarobtorike dhe kane paqartesi ne prespektivat e aferta dhe te largeta te nxseneve,gje qe ben me pergjegjesi ministrine e arsimit dhe te shkences.

(11)
A few human body produces endocannabinoids which are generally treated with numerous who live with post-horrible pressure issue

Uneasiness and animals with directing an effective and other mind flagging frameworks may furnish benefits for those click here disease treatment altogether diminished sciatic nerve agony and test-tube study took a growing solution for example spasms fever and collaborating with malignant growth cells in treating torment during development torment reaction (2)

Synopsis

Synopsis

A few creature thinks about so they are required before they are among the overproduction of body contains a sheltered and
cell in cannabis and weariness

The scientists found in its capacity to prescriptions like coconut or weed or weed plant Cannabis hemp plant

Rundown

Analysts accept that CBD repressed the most well-known chemotherapy-related reactions identified with malignant growth cells in 75% of more than 100 molecule mixes visit website as cannabinoids found in both misery and may have anticancer properties more research is growing solution for its capacity to evaluate its mitigating properties For instance one investigation did exclude any case these are generally treated with various sclerosis In any case these are generally treated with the test

Outline

Also called CBD might be addictive and safe approach to queasiness regurgitating and social conduct

Despite the enactment of 276

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *