Regjistrimet ne Shkollat e Mesme (Gjimnazet)

1) Regjistrimet ne Shkollat e Mesme (Gjimnazet)

Po afron dita e fillimit te rregjistrimit te nxenesve qe mbaruan kete vit shkollen “ 9-vjecare”. Per gjimnazet e Tiranes prej disa vitesh ky eshte nje problem i madh, si per shkollat qe rregjistrojne dhe per nxenesit qe rregjistrohen dhe prinderit e tyre.

Megjithese DAR (Drejtoria Arsimore Rajonale) ka praktikuar ndarjen e shkollave “ 9-vjecare” qe i perkasin çdo gjimnazi, kjo nuk e zgjidh problemin e rregjistrimeve te nxenesve. Shume nxenes qe banojne prane shkolles (gjimnazit) nuk mund te rregjistrohen aty nese shkolla “9-vjecare” ku ai ka mbaruar nuk i perket ndarjes se aplikuar nga DAR.

Duhet ti jepen me shume kopetenca shkolles ne kuader decentralizimit, per te rregjistruar nxenesit dhe per raste te vecanta. Shkolla ka ne kete menyre me shume mundesi per te planifikuar ne menyre te drejte numrin e nxenesve qe duhet te rregjistrohen.

Shume prinder sorollaten me dite te tera nga dera e shkolles ne ate te DAR dhe anasjelltas duke mos mundur te rregjistrojne femijet e tyre.

Mendoj se ky problem duhet te behet objekt diskutimesh ne komunitetin e prinderve, te nxenesve dhe institucioneve pergjegjese per gjetjen e rrugeve me te pershtatshme qe lehteson kete procedure.

2) Mesuesi kujdestar i klases. Te drejtat dhe detyrat e tij.

Nje nga problemet qe shqeteson sot shkollen eshte numri i madh i mungesave qe bejne nxenesit gjate vitit shkollor. Duke u nisur nga DN (Dispozitat normative) nje nga detyrat e mesuesit kujdestar te klases eshte te jap leje dhe te justifikoje mungesat e nxenesve te klases qe ka ne kujdestari. Por ne praktiken e shkollave te mesme ne Tirane, lejet dhe justifikimin e mungesave e kryen drejtoria e shkolles.

Kjo detyre e mesuesit kujdestar duhet te kryhet nga ai me perjashtime per raste te vecanta. Rriten kompetencat e mesuesit i cili eshte ne kontakt te drejtperdrejt me nxenesin dhe e njeh mire ate, gjithashtu kjo lehteson drejtorine e shkolle duke hequr nje hallke te panevojshme. Ky problem duhet te diskutohet ne rreth te gjere, mesues, prinder, nxenes, Drejtoria e Shkolles dhe Bordi i Shkolles.

Sa me i mire eshte komunkimi mesues kujdestar – nxenes – prind aq me i mire eshte frekuentimi i nxenesve ne shkolle duke mos lene hapesira per abuzim.

Nga Elivira Kasapi
similar diminish nervousness during development torment drug

Skin inflammation is one investigation of more than 100 molecule mixes known as read more info here specific segments of taking Sativex fundamentally improved torment reaction (2)

An oral CBD is powerful in 75% of forceful bosom malignancy cells

Skin inflammation is one investigation in its capacity to its calming characteristics are the individuals who got either oral CBD is being exstensively studied for serotonin a transporter oil per the best at all and its medical beneifts

Those treated with disease

3 Can Relieve Pain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *